Hranice
řmk. kostel Stětí sv. Jana Křitele

Varhany Brno, op. 102
pneumatická traktura
21 rejstříků
2 volné a 4 pevné kombinace
některé rejstříky hlavního stroje za žalusií

Pedál
Violonbas 16'
Subbas 16'
Kvintbas 10 2/3'
Oktávbas 8'
Paleta 5 1/3'
I/P 8'
II/P 8'

1. manuál
Principál 8'
Tibia 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Flétna trubicová 4'
Kvinta 2 2/3'
Pikola 2'
Mixtura 4-5x 1 1/3'
Cimbál 1/2'
Kornet 2 2/3'
I/I 16'
I/I 4'
II/I 8'

2. manuál
Kopula major 8'
Kopula minor 4'
Oktáva 2'
Tercie 1 3/5'
Kvinta 1 1/3'
Superoktáva 1'