Kopřivnice - Mniší
řmk. kaple sv. Máří Magdalény

Johann Neusser
mechanická traktura, krátká oktáva
9 rejstříků

tyto varhany hrály dříve ve starém dřevěném kopřivnickém kostele
varhany jsou ve špatném stavu, nehraje se na ně, mechanika chodí těžce, píšťaly jsou rozladěné a poničené
varhany jsou památkově chráněné a restaurování znamená pro malou farnost velkou finanční zátěž

Pedál
Subbass 16f
Principalbass 8f

Manuál
Copula maior 8f
Salicional 8f
Principal 4f
Copula minor 4f
Quinta 3f
Octav 2f
Mixtur 1fMoje zkušenost a názor:

Tyto varhany hrály původně ve starém kopřivnickém kostele. Dnešní stav varhan je špatný. Navíc jsou památkově chráněné. Malá farnost nemá šanci ufinancovat restaurování zajímavého nástroje. Nešetrný zásah kombinovanými kleštěmi někdy v poslední čtvrtině minulého století hodně poškodil píšťaly a varhanní skříň byla přetřena hrubou vrstvou barvy. Zmizely dvě řady pravděpodobně z třířadé mixtury. Mechanická traktura chodí ztěžka a pedálové píšťaly nasazují pozdě. Nástroj by si zasloužil restaurování do původní podoby.