Kopřivnice
řmk. kostel sv. Bartoloměje

Karel Neusser (1894, pneumatická výpustková traktura, původní rejstříky jsou označeny hvězdičkou)
přestavba Vilém Pejša (cca 1965)
generální opravy - Alois Kostera (1991, 1998), Petr Strakoš (2011)
pneumatická tlaková traktura
26 rejstříků
rejstříkové cresscendo, 3 volné a 3 pevné kombinace

Pedál (C0-f1)
Violonbas 16' *
Subbas 16' *
Oktávbas 8' *
Pommer 8'
Chorálbas 4' *
(volná pozice - Mixturbas 5x 2 2/3')
Pozoun (průraz.) 16' *
I/P 8'
II/P 8'
II/P 4'

1. manuál (C0-a3)
Bourdon 16' *
Principál 8' *
Flétna dutá 8' *
Salicionál 8' *
Oktáva 4' *
Flétna trubicová 4' *
Super oktáva 2' *
Mixtura 4-5x 1 1/3' *
Trompeta (průraz.) 8' *
II/I 16'
II/I 8'
II/I 4'

2. manuál - žalusie (C0-a4)
Kryt (dvojitý) 8' *
Kvintadéna 8'
Aeolína 8' *
Vox coelestis 8' (d0-a3)
Principál italský 4'
Flétna harmonická 4' *
Nasard 2 2/3'
Flétna lesní 2'
Tercie 1 3/5'
Flétna špičatá 1'
Acuta 4x 1'
II/II 4'
Tremolo IIpopis a historie nástroje:

Ve starém dřevěném kostelíku hrály varhany Johanna Neussera, které byly přesunuty do kaple v Mniší, kde dnes bohužel chátrají.

Nový kopřivnický kostel byl dostavěn a vysvěcen v červenci roku 1894. Karel Neusser zde postavil dvoumanuálový nástroj se 17 rejstříky a pneumatickou výpustkovou trakturou. Píšťaly a zřejmě i jejich intonace byly zachovány i při rozšíření nástroje. Pěkne zní třeba Burdon nebo Flétna harmonická a jasně zní Mixtura. Slabinou jsou snad průrazné jazyky, které moc nevynikají.

V šedesátých letech na základě známostí a různých okolností se rozhodlo o rozšíření varhan, které realisoval pan Vilém Pejša. Bohužel podle mého názoru celá akce je dost nešťastná. Kvůli tehdy nespolehlivým elektrickým trakturám jsou varhany v pneumatické tlakové traktuře. Varhanní skříň byla zkrácena tak, že se nevešly rejstříky hlavního stroje a pedálu. K píšťalám ani vzdušnicím, které jsou ve třech patrech, se nedá prakticky dostat. Varhanář musí vysázet podstatnou část píšťal ven. Trompeta je vyvedena kondukty pod žaluziový stroj a píšťaly Burdonu jsou uloženy na několika různých místech. Pozoun je pak umístěn až za žaluziovým strojem. Pommer, Mixturbas a Hoboj francouzský ani Pejša nevybudoval. Hrací stůl je plný pastí a hlavním zdrojem závad. Později pan Alois Kostera dobudoval Pommer a místo Hoboje nasázel Vox coelestis. Při dalších opravách vyčistil pan Petr Strakoš Mixturu, které se podle jeho slov od výroby nikdo nedotkl. Nešťastné je i umístění hracího stolu, kdy varhaník sedí už pod prospektem a nemá přímý kontakt se zvukem, který se tak nese někdě nad ním, s čímž mají varhaníci často problém.

V současné době je nástroj v dobrém až velmi dobrém stavu. Závisí to na rozdílu v teplotách v nástroji a v kostele. Visející tóny se objevují při velkých slavnostech, kdy v kostele rychle roste teplota a do hracího stolu je vháněn studený vzduch zevnitř nástroje. Nahlas uvažuji o rekonstrukci nástroje do elektrické traktury, jeho dalšího rozšíření a celkového lepšího vnitřního uspořádání, abychom měli v Kopřivnici koncertní a dobře udržovatelný nástroj.

Dnes má nástroj 26 rejstříků a 1852 píšťal.