Přerov

Rieger - Kloss
pneumatická traktura
39 rejstříků
rejstříkové cresscendo, 3 volné a 6 pevných kombinací
dálkový stroj nebyl vybudován

Pedál
Principálbas 16'
Subbas 16'
Burdonbas 16' trsm.
Oktávbas 8'
Pommer krytý 8'
Flétna chorálová 4'
Mixtura velká 5x 4'
Pozoun líbezný 16'
Kornet zpěvný 4'
I/P 8'
I/P 4'
II/P 8'
III/P 8'
III/P 4'

1. manuál - horní positiv
Kryt dřevěný 8'
Kvintadéna 8'
Flétna rourková 4'
Nasard špičatý 2 2/3'
Principál 2'
Mixtura 5x 2'
Akuta 4x 1'-4'
Šalmaj trubicová 8'
III/I 16'
III/I 8'
III/I 4'
I/I 16'
I/I 4'
Tremolo I

1. manuál - dálkový stroj
není vybudován, 8 rejstříků

2. manuál
Burdon 16'
Principál 2x 8'+8'
Flétna dutá 8'
Viola d'amour 8'
Oktáva 4'
Flétna zobcová 4'
Flétna příčná 2'
Tercián - kornet 3-5x 1 3/5'-8'
Mixtura 5-7x 1 1/3'-4'
Trompeta 8'
I/II 16'
I/II 8'
I/II 4'
III/II 16'
III/II 8'
III/II 4'
II/II 4'

3. manuál - žaluzie
Flétna portunál 8'
Salicionál 8'
Violino coelestis 8'
Principál zpěvný 4'
Roh noční krytý 4'
Kvinta trubicová 2 2/3'
Flétna lesní 2'
Tercie 1 3/5'
Flažolet 1'
Mixtura minor 6x 1'-4'
Hoboj 8'
Trubka jemná 4'
III/III 16'
III/III 4'
Tremolo III