Starý Jičín

Rieger - Kloss, op. 2787
pneumatická traktura
23 rejstříků
rejstříkové cresscendo, 1 volná a 5 pevných kombinací

Pedál
Violonbas 16'
Subbas 16'
Echobas 16'
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'
Pozoun 16'
I/P 8'
II/P 8'

1. manuál
Bourdon 16'
Principál 8'
Flétna dutá 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Superoktáva 2'
Mixtura 4-5x
Trompeta 8'
I/I 4'
II/I 16'
II/I 8'
II/I 4'

2. manuál - žalusie
Principál rohový 8'
Kryt trubicový 8'
Viola di Gamba 8'
Vox coelestis 8'
Roh noční 4'
Nazard 2 2/3'
Flageolette 2'
Sesquialtera 2x
Hoboj 8'
II/II 16'
II/II 4'Moje zkušenost a názor:

Tyto varhany jsou po zvukové stránce hodně zajímavé. Pneumatická traktura by si zasloužila seřídit, možná by bylo vhodné přebudování do elektrické traktury pro koncertní účely. Flétnové hlasy mají nápadité barvy a perfektně zní Trompeta a Pozoun. Zvuk je celkově mohutný a příjemný.