Trstená

Rieger - Kloss, op. 3420
elektrická traktura
27 rejstříků
rejstříkové cresscendo, 2 volné a 4 pevné kombinace

Pedál
Subbas 16'
Oktávbas 8'
Flauta špicatá 8'
Chorálbas 2x 4'+2'
Pozauna 16'
II/P
III/P
III/P super

1. manuál - horný stoj
Kryt drevený 8'
Salicionál 8'
Principál 4'
Roh nočný 4'
Flauta lesná 2'
Seskvialtera (rep.) 2x 1 1/3'
Mixtúra malá 3x 1'
III/I
Tremolo I

2. manuál - hlavný stroj
Principál 8'
Flauta rúrková 8'
Oktáva 4'
Flauta dutá 4'
Kvinta 2 2/3'
Super oktáva 2'
Mixtúra velká 4-5x 1 1/3'
Trúbka 8'
I/II
III/II
III/II sub

3. manuál - prsný pozitiv
Pommer krytý 8'
Flauta kopulová 4'
Chvenie sláčikové 1-2x 4'+8'
Principál 2'
Akúta 4x 1'
Septtercián 3x 4/5'
Šalmaj rúrková 8'
Tremolo III